Friday, March 21, 2008

On "Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân": A mention of Joany Lincoln

I don't read Vietnamese, and Google's Language Tools doesn't offer translation for it either. But I love the look of the language, and I do recognize the name in this post of a well-known writer of classic Baha'i songs, long-time pioneer to Africa, and counselor member of the International Teaching Centre. -gw

Cập nhật, Thứ sáu, 21/03/2008, 17:00 GMT+7

Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân

Hơn 250 tín đồ Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam trong cả nước đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc tôn giáo Baha’i Việt Nam lần thứ I diễn ra tại TP Hồ Chí Minh sáng 21/3, sự kiện này đánh dấu việc hoàn tất tiến trình công nhận chính thức của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đối với vị thế pháp lý của Cộng đồng tôn giáo này. ...

“Đây là một sự kiện lịch sử của toàn thể Cộng đồng Baha’i Việt Nam, mang đến niềm vui và sự tin tưởng sâu sắc của toàn thể tín hữu Baha’i Việt Nam đối với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo rõ ràng của Nhà nước”, ông Nguyễn Đình Thỏa, một trong 9 thành viên mới được bầu vào Hội đồng tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam khẳng định. Đại diện của Tòa Công lý Quốc tế (cơ cấu quản trị tâm linh tối cao của Thế giới Baha’i), bà Joan Lincoln cũng coi đây là “sự giúp đỡ to lớn và đáng trân trọng của Chính phủ Việt Nam, thể hiện chính sách sáng suốt về vấn đề tôn giáo, giúp Cộng đồng Baha’i Việt Nam bước vào một thời kỳ phát triển năng động, đóng góp vào sự phát triển mọi mặt của đất nước”.

http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=62382
+
[Update on 3/27/08] Thanks to Barmak, here is, apparently, the English version of this story. It was one year ago that the Baha'i Faith was officially recognized in Vietnam, as noted on Baha'i Views previously. "Notwithstanding the misspellings, the misspeaking, the calling of the Faith a "sect," the translating of the NSA as "Religious Spirit Council" (:o)), calling a member thereof a "Cleric" (LOL) and saying International Counselor Joan Lincoln is from the House of Justice, This is HUGE!!" Barmak writes. -gw

Baha’i sect receives legal recognition
11:20' 22/03/2008 (GMT+7)
VietNamNet Bridge – The Baha’i Vietnam Community held its first congress in Ho Chi Minh City on March 21 to mark the Government’s recognition of the religion’s legal status. The congress, attended by over 250 religious followers, passed the sect’s charter that has been compiled in line with the constitution and law of the Socialist Republic of Vietnam. The sectarian functionaries recognised the Government’s respect to religious freedom. “It is a historic event of the entire Baha’i Vietnam community, which has built up confidence in the Government’s religious policies among followers,” Cleric Nguyen Dinh Thoa said. Thoa is one of the nine members of the newly-elected Religious Spirit Council of the Baha’i sect. Joan Lincoln from the Universal House of Justice under the Baha’i World described the event as an example of the Government’s sound policy on religious issues. Lincoln said it has ushered in a dynamic development stage for the Baha’i Vietnam Community and contributed to the nation’s comprehensive development. Introduced into Vietnam since 1954, the Baha’i faith now has almost 7,000 followers in 43 provinces and cities nationwide, concentrating in the central and southern regions. The sect appreciates simple practice and rituals and encourages followers to contribute to socio-economic development.


http://english.vietnamnet.vn/social/2008/03/774707/

No comments: